kopaleida

 

penningen

Aleida G. Schot (9 juli 1900 - 8 juni 1969), die met haar vertalingen uit het Russisch het vertalen tot een kunst had verheven, ontving in 1955 als eerste, samen met de componist Bertus van Lier, de Martinus Nijhoffprijs. Deze prijs gold voor haar als erkenning van de betekenis van het vertalen en lof voor haar vertaalkunst. Bij haar testament heeft Aleida Schot de stichting die haar naam draagt opgericht met het doel om uit de haar toekomende auteursrechten de meest verdienstelijke vertaler uit een van de Slavische talen, als blijk van hulde, een prijs toe te kennen.

Vanaf 1981 wordt eens in de twee jaar de Aleida Schotprijs, die € 2.500 bedraagt, tijdens een culturele bijeenkomst in Amsterdam uitgereikt. De prijs is zonder meer de meest prestigieuze binnen het vakgebied van de slavistiek in Nederland en België en de laureaten kijken allen met het grootste plezier en voldoening op deze bijeenkomsten terug. Het is dan ook voor de jury en het bestuur van de stichting een genoegen om de doelstellingen van de stichtster te verwezenlijken.


De jury van de Aleida Schot Stichting heeft besloten dat de Aleida Schotprijs voor 2020 naar Peter Zeeman gaat voor zijn gehele oeuvre.

Door de coronamaatregelen was het in 2020 niet mogelijk een prijsuitreiking te organiseren. De stichting reikte in 2021 de Aleida Schotprijs 2020 alsnog uit op vrijdag 1 oktober. Zie ook het persbericht.De lijst van alle laureaten van de Aleida Schotprijs vindt u hier