kopaleida

anbi

De Aleida Schot Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Het RSIN-fiscaal-nummer van de Aleida Schot Stichting is 816048800.

bestuur

drs. Alexander Münninghoff (voorzitter)
drs. G.J. Alleman (secretaris)
drs. M. Krielaars
mr. M. Wolters (penningmeester)
dr. A. Langeveld, lid jury
prof. dr. W. G. Weststeijn, lid jury

penningachter.jpg

beloningsbeleid

De Aleida Schot Stichting kent geen bezoldiging voor de bestuurders en/of juryleden.

financiële verantwoording

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VAN DE ALEIDA SCHOT STICHTING 2012

       

Saldo per 1 januari 2012

   

€ 3.461,51

       

Omschrijving

 

Debet

Credit

Betalingsverkeer

 

€ 9,23

 

Alleman voorgeschoten kosten 10 april 2012

 

€ 142,8

 

Betalingsverkeer 26 april 2012

 

€ 10,59

 

Rente

   

€ 54,27

Wolters (afscheid Hans en Willem voorgeschoten)

 

€ 820,00

 

Betalingsverkeer

 

€ 11,84

 

Betalingsverkeer

 

€ 11,89

 

Lira

   

€ 4,98

Lijfrente de heer Warendorf

   

€ 2.500,00

       

Totaal tegoed per 31 december 2012

   

€ 5.014,41

contact

Aleida Schot Stichting
Sumatrakade 539
1019 PR Amsterdam
tel. 020 419 00 98
aleidaschotstichting@kpnmail.nl

Rekeningnummer NL87INGB0003176756